O NÁS

Spoločnosť Dantech pôsobí na trhu od roku 1992. Za toto obdobie sme získali množstvo skúseností v oblasti elektrotechniky.
Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na profesionalitu a kvalitu. Napriek tomu, že firma má sídlo v Bratislavskom kraji, vykonáva svoje služby s celoslovenskou pôsobnosťou. Revízie el. zariadení poskytujeme pre domácnosti, ale aj na B2B úrovni.

SLUŽBY

Súhrn našich ponúkaných služieb.

Diagnostika kvality napájacích sietí ​​

• Návrhy riešení
• Dodanie a montáž prepäťových ochrán
• Dodržanie ustanovení v zmysle požiadaviek EMC (elektromagnetickej kompatibility) podľa smerníc EÚ

Revízie el. zariadení

• Zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie)
• Dodržanie ustanovení v zmysle platnej legislatívy zakotvenej v 508/2009 v súlade s platnými elektrotechnickými normami STN v nadväznosti na EN a certifikáciu ISO 9001

Revízie elektroinštalácií

Revízie spotrebičov

Revízie bleskozvodov

NAŠE SPOLUPRÁCE

KONTAKT

SÍDLO
Sekurisova 14,
841 02, Bratislava

E-MAIL
dantechslovakia@dan-tech.sk

TEL. ČÍSLO
+421 905 533 637

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Design: MUNGOS

© 2022 | Dantech Slovakia. Všetky práva vyhradené.