D A N T E C H

Dan Križáni - DANTECH  , mobil :  +421 905  533  637

O nás
Referencie
Kontakt
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REFERENCIE

Kompletná elektroinštalácia:

   Rodinné domy v obciach a mestách :Marianka - okres Malacky, Borský Mikuláš - okres Senica, Bratislava IV

Revízie el. zariadení a el. spotrebičov podla STN 33 1600 a STN 33 1610

   Slovenský pozemkový fond Búdková  36, Bratislava a všetky RP SPF

   Úrad pre finančný trh,  Bratislava

   .A.S.A.  Slovensko spol. s.r.o.

   Univerzita Komenského  v Bratislave - CDV objekt Žižkova č. 10, Bratislava

PC Siete

   IMMOCONSULT s.r.o. Nám SNP 13, Bratislava

   ROLLDOR spol. s.r.o. Bratislava - budova ATRIUM

Telekomunikačné systémy  Panasonic

   PERNOUD MOLD CE, s.r.o., Viničnianska cesta 21, 902 01 Pezinok

   ROLLDOR spol. s.r.o. Bratislava - budova ATRIUM

   LAMDA MODRA, spol. s.r.o. Šúrska 34, 900 01 Modra